Ledarskapsutveckling/Chefs-stöd

För ledare som vill
- utveckla sin ledarskapsförmåga genom ökad självinsikt.
- minska stress, öka sin kreativa förmåga och hitta gränser.
- skapa en bättre balans och harmoni i sitt liv, utifrån ett helhetsperspektiv.

Innehåll
Tillsammans med klienten görs en analys av nuvarande situation.
Vilka begränsningar har han/hon satt upp för sig själv?
Med fokus på möjligheter utifrån klientens egna förutsättningar och behov ges assistans allt efter önskemål med att utarbeta välbalanserade livsstrategier,
- ett individanpassat handlingsprogram.

Resultatuppföljning