Etik och självkännedom
Kontinuerlig utveckling, samtal/föredrag


För företag - organisationer
- som önskar utveckla en större självinsikt hos sina medarbetare om hur varje individ kan ta ett ökat ansvar för det egna välbefinnandet.
- som behöver inspiration och glädje.
- där det finns ett behov av en analys av personalsituationen samt en önskan att skapa strukturer som leder till ett mer konstruktivt företagsklimat.


Innehåll
Tillsammans med klienten görs en analys av nuvarande situation.
Vilken etik, vilka värderingar samt attityder styr företaget/verksamheten?
Vilka värderingar vill vi ska styra verksamheten?
Hur ser arbetssituationen ut? Hur vill vi egentligen att den skall se ut?
Hur kommunicerar vi med varandra?
Hur vill vi kommunicera med varandra?


Resultatuppföljning

If you need any tag heuer replica uk information please let me know. I really like your cartier replica sale and Iíll be pleased to recommend your shop. Could I ask you a favor? Could you please mail me as soon as supplier courier my hublot replica? Could you please do a follow up with them? This will really really help me a lot in getting the items out of the rolex replica uk and get them shipped.