Personlig konsultation/coaching

För Dig
- som vill fylla på Din energi.
- som står vid ett vägval i Ditt liv.
- som har en svår tid i livet.
- som söker inspiration för att ta fram inneboende resurser till att förändra, se struktur och skapa nya vanor i Ditt liv, som leder till ökat välbefinnande.
- som önskar skapa bättre balans mellan Din inre sanning och de yttre omständigheterna i vardagen som ibland kan upplevas svårhanterliga, turbulenta och/eller destruktiva.
- som är intresserad av att öka Din egen självkännedom, träna och utveckla Ditt inre liv, gå vidare i Din personliga utveckling samt lära Dig se mer kärleksfullt på Dig själv och Dina medmänniskor.