Kurs i Personligt ledarskap/självkännedom

För Dig som vill få
- ökad självkänsla.
- ökad kreativitet samt större självkännedom.
- verktyg att arbeta med för att skapa Din tillvaro mer medvetet.

För aktuell information angående kurs v.g. tag kontakt!