Intuitionsträning för bättre beslutsfattande

Vår intuitiva förmåga ökar då vi använder oss av den. Precis som våra muskler behöver belastning och rörelse så önskar vårt intuitiva sinne få näring i form av uppmärksamhet för att utvecklas. Ju mer vi lyssnar på intuitionen och tar den på allvar desto starkare tillåter vi den att bli.

Innehåll
Presentation/information om vilka förutsättningar som krävs för att intuitionen skall kunna utvecklas samt enkla övningar för att träna upp vår intuitiva förmåga. Vi arbetar med sinnestränande övningar då vi tittar inåt och andra mer utåtriktade övningar tillsammans i grupp.